Boys Varsity Football, Varsity Football · Richland Varsity v. Weatherford